M.Mariner Bt. - Kishajóvezetői tanfolyam, kishajóvezetői tanfolyam Szegeden, hajós jogsi, motorcsónak tanfolyam, motorcsónak jogsi, kishajóvezetői tanfolyam Békéscsabán, kishajóvezetői tanfolyam Csongrádon, motorcsónak vezetői tanfolyam, jet-ski vezetői tanfolyam, kishajóvezetői tanfolyam a Tiszán, kishajóvezetői tanfolyam a Kőrösökön, kishajóvezetői tanfolyam a Dél-Alföldön, sport célú kishajóvezetői tanfolyam, szolgálati célú kishajóvezetői tanfolyam, kereseti célú kishajóvezetői tanfolyam, hivatásos kishajóvezetői tanfolyam, hajósképzés
Az oktatásról

A tanfolyamok elméleti és gyakorlati részből állnak.

I. Sport és kedvtelési célú tanfolyam

Elméleti tantárgyak: 

1/. Hajózási szabályzat
2/. Hajóvezetéstan: 
3/. Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia, 
4/. Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése hajógéptan 
5/. Elsősegély-nyújtás, környezet- és tűzvédelmi ismeretetek, vízből mentés 

Időtartama: 

39 óra - a napokra és órákra bontását, a hallgatók ajánlásait figyelembe véve állapítjuk meg, 
hét közben a délutáni és esti órákban, vagy hétvégékre leszűkítve.


Gyakorlati oktatás:

A K-MAXXI típusú H-24238 nyilvántartási számú 29,4 KW névleges teljesítményű kisgéphajón történik.

Oktatási időtartam hallgatónként min. 2 óra, mely egyéni rátermettség függvénye. 
Cél a vizsga anyagának teljes elsajátítása.
A fenti kisgéphajó a vizsgán a hallgatók rendelkezésére áll.

II. Szolgálati célú és hivatásos tanfolyam

Elméleti tantárgyak:

- Hajózási Szabályzat
- Hajóvezetéstan
- Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
- Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan
- Jogi ismeretek
- Elsősegély-nyújtási, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
- Hajózási képesítésekről szóló rendelet

Felmentések a vizsga alól

- gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható
- hajózási szakképesítéssel már rendelkező jelölt a megszerzendő képesítés vizsgatárgyai közül kérelemre azok alól kaphat felmentést, amelyekből az előző szakképesítés megszerzése alkalmával azonos vagy magasabb szinten sikeres vizsgát tett. A kérelemhez mellékelni kell a képesítő bizonyítványt.

Az elméleti oktatás időtartama: 60 óra, napokra és órákra 
bontását a tanfolyam kezdetekor, a hallgatókkal egyeztetve határozzuk meg

Gyakorlati oktatás:

A gyakorlati oktatás a H-10932 nyilvántartási számú vontató kisgéphajón történik.
A meghajtó gép típusa: Csepel 614, teljesítménye: 63,2 kW. 
A kisgéphajó a gyakorlati vizsgán a hallgatók rendelkezésére áll.
Az ismertetett gyakorlati anyag rövid vázlatát és gyakorlaton résztvevő hallgatók 
névsorát a gyakorlatvezető az Oktatási Naplóban rögzíti.
A gyakorlati anyagot minden hallgató kötelezően el kell sajátítsa.

Helye:

A Tisza Szeged városi szakasza, beleértve a Tápéi ill. Medencés kikötőt, valamint az igény szerinti, később kijelölendő folyószakasz, illetve helyszínek.

A gyakorlati oktatás feladatai / 4 óra/fő /
Műveletek: elindulás, mentés, fordulások, hétramenet, horgonyzás, / vontatmány kötélbe vétele /, kötélmunkák, kikötés – 10 m. hosszú vagy 50 kW. teljesítményű hajóval, elegendő felületű / 300 m. hosszú és 30 m. széles / és vízmélységű vízterületen. 


Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásról a távolmaradást igazolni kell, a leadott anyagot be kell pótolni, arról a hallgató beszámolni köteles, a tanfolyam elvégzéséről csak így kaphat pozitív elbírálást, ami a vizsgára bejelentés feltétele.


A vizsgát a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabizottsága előtt kell letenni, amit a hatóság Szegeden minden hónap első hetére szervez.

kishajóvezetői tanfolyam

kishajóvezetői tanfolyam Szegeden

kishajóvezetői tanfolyam Békéscsabán

kishajóvezetői tanfolyam Csongrádon

motorcsónak vezetői tanfolyam

jet-ski vezetői tanfolyam

kishajóvezetői tanfolyam a Tiszán

kishajóvezetői tanfolyam a Kőrösökön

kishajóvezetői tanfolyam a Dél-Alföldön

sport célú kishajóvezetői tanfolyam

szolgálati célú kishajóvezetői tanfolyam

kereseti célú kishajóvezetői tanfolyam

hivatásos kishajóvezetői tanfolyam

hajósképzés, kishajó vezetői

jogsi

jogosítvány

motorcsónakjogsi

motorcsónak

motorcsónak jogsi

hajó jogsi

hajó vezető

hajó

Tisza

Szeged

Békéscsaba

Csongrád

Kőrös

Dél-Alföld

kishajó