M.Mariner Bt. - Kishajóvezetői tanfolyam, kishajóvezetői tanfolyam Szegeden, hajós jogsi, motorcsónak tanfolyam, motorcsónak jogsi, kishajóvezetői tanfolyam Békéscsabán, kishajóvezetői tanfolyam Csongrádon, motorcsónak vezetői tanfolyam, jet-ski vezetői tanfolyam, kishajóvezetői tanfolyam a Tiszán, kishajóvezetői tanfolyam a Kőrösökön, kishajóvezetői tanfolyam a Dél-Alföldön, sport célú kishajóvezetői tanfolyam, szolgálati célú kishajóvezetői tanfolyam, kereseti célú kishajóvezetői tanfolyam, hivatásos kishajóvezetői tanfolyam, hajósképzés
A tanfolyamról

Az M.Mariner bt. sport és kedvtelési célú, szolgálati célú és hivatásos kisgéphajóvezetői tanfolyamokat indít.

sport és kedvtelési célú tanfolyam, nemzetközi érvényű (Európa), belvizeken használható (folyókon, tavakon), kisgéphajóvezetői képesítés megszerzésére készíti fel a hallgatót.

képesítés, kisgéphajó és jet-ski vezetésére jogosít fel.

Kisgéphajó:
Az a hajó, amelynek a hajótestben mért hossza, a 20 métert nem éri el, 
és a meghajtó motorjának teljesítménye, nagyobb mint 7,5kW.

Jet-Ski:
Olyan motoros, vízi sporteszköz, amely a vízi közlekedésben, 
a kisgéphajóra vonatkozó szabályok szerint vesz részt.
szolgálati célú és hivatásos kisgéphajó vezetői képesítés folyókra, tavakra, a vonalvizsgának megfelelő víziút szakaszra érvényes.

Szolgálati kisgéphajó: az a kisgéphajó, amely vízirendészeti. határőrizeti,vám- és pénzügyőri,katasztrófavédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, vízi-, tűzoltási-, műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik.
A szolgálati kisgéphajó vezetője katasztrófavédelmi, tűzoltási és műszaki mentési szolgálati céllal – ideiglenesen – a vonalvizsgától eltérő vízterületen is jogosult szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére.

Szolgálati célú vagy hivatásos kisgéphajó vezetői vizsgára felkészítő tanfolyamra jelentkezéskor a hallgató bemutatja a hajózási hatóság által hitelesített és egészségi alkalmasságot igazoló hajós szolgálati könyvét, mely már tartalmazza a szolgálati igazolást.

Szolgálati célú kisgéphajó vezetői vizsgát az tehet, aki a kisgéphajó vezetői képzésben részt vett és fedélzeti szolgálatban 4 havi gyakorlata van, illetve rendelkezik kedvtelési célú kisgéphajó vezetői bizonyítvánnyal és 3 havi fedélzeten eltöltött gyakorlattal.

Hivatásos kihajó-vezetői vizsgát az tehet, aki kisgéphajó vezetői képzésben részt vett és fedélzeti szolgálatban, kormányosként eltöltött 14 havi, átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón 10 havi hajózási gyakorlata van, illetve rendelkezik kedvtelési célú kishajó vezetői bizonyítvánnyal és fedélzeti szolgálatban kormányosként 4 havi hajózási gyakorlattal. 


A képesítés megszerzéséhez kötelező tanfolyamon kell részt venni, melynek elvégzéséről a tanfolyam vezetője, igazolást állít ki. A hallgató ezzel jelentkezhet a vizsgára.
A tanfolyam indításakor a hallgatók, kézhez kapják a jelentkezési lapot, melyet kézzel, nyomtatott betűvel kell kitölteni, és a házi orvossal igazoltatni a szervezeti alkalmasságot.
Ezzel párhuzamosan, minden hallgató szerződést köt, a képzést bonyolító, gazdasági szervezettel, mely a jogokról és kötelességekről rendelkezik.


Az induló tanfolyamok helyszínei:
- Szeged
- Csongrád
- Szentes
- Békéscsaba


A jelentkezési anyagnak az alábbi dokumentumokat mindenképpen tartalmaznia kell.
- jelentkezési lap aláírva
- orvosi igazolás
- iskolai végzettség igazolása / min. 8 általános /
- személyi igazolvány másolata
- képzési igazolás
- vizsgadíj befizetés igazolása
- erkölcsi bizonyítvány ( csak hivatásoshoz )

2012. március 1. után, a belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői elméleti vizsga összes vizsga tárgya esetében, kizárólag teszt formájában történhet a számonkérés. A vizsgázóknak felelet választós tesztlapokat kell kitölteni.
Elméleti vizsgát a jelentkezés megkezdését követő egy éven belül be kell fejezni.
Gyakorlati vizsga csak sikeres elméleti vizsga birtokában tehető, az utolsó elméleti vizsgát követő 18 hónapon belül. 

kishajóvezetői tanfolyam

kishajóvezetői tanfolyam Szegeden

kishajóvezetői tanfolyam Békéscsabán

kishajóvezetői tanfolyam Csongrádon

motorcsónak vezetői tanfolyam

jet-ski vezetői tanfolyam

kishajóvezetői tanfolyam a Tiszán

kishajóvezetői tanfolyam a Kőrösökön

kishajóvezetői tanfolyam a Dél-Alföldön

sport célú kishajóvezetői tanfolyam

szolgálati célú kishajóvezetői tanfolyam

kereseti célú kishajóvezetői tanfolyam

hivatásos kishajóvezetői tanfolyam

hajósképzés, kishajó vezetői

jogsi

jogosítvány

motorcsónakjogsi

motorcsónak

motorcsónak jogsi

hajó jogsi

hajó vezető

hajó

Tisza

Szeged

Békéscsaba

Csongrád

Kőrös

Dél-Alföld

kishajó